TIKAR

SE UCH DK UCH
Trudies Ermintrude

NORDUCH
Trudies Bodil
"Bodil"
Bodil är mamma till E-kullen och F-kullen.